PatKas – więcej niż zwykłe rozwiązania

Projekt PZU – rower zamiast auta

W dzisiejszych czasach jeszcze częściej chwali się zdrowy tryb życia, który oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. przejażdżkę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim odbiorcom posiadającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku szkody komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle nowoczesny, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni dostaje rower na własność, który może mu służyć latami. Projekt ma wprawdzie dwie kluczowe wady, które mogą zepsuć cały pomysł. Pierwsza to brak dobrej czy szczególnie średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków lub Warszawa. Drugi to stan powietrza w niektórych miejscowościach, który sprawnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Należałoby jednakże pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeśli samochód jest niezbędny do normalnego funkcjonowania, a pokrzywdzony ma jedynie jeden samochód.

Na jaki czas auto zastępcze?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się samochód zastępczy, jeżeli jest on potrzebny do poprawnego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne czy w związku z zarządzaną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Mnóstwo towarzystw ubezpieczeniowych próbuje obchodzić obowiązek zwrotu wydatków za wypożyczany pojazd. Na jaki okres poszkodowany może otrzymać samochód zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas realnego czasu naprawy, jednak wiele towarzystw stara się obniżyć czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej poszkodowany może dostać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym dopuszczalne jest kupienie przez niego samochodu o zbliżonej wartości co uszkodzony. Jednak nie dłużej niżeli do dnia spłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo osiągnąć samemu zatem warto zwrócić się do stosownej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Okres zimy to czas ośnieżonych, oblodzonych chodników oraz dziur powstałych na ulicy ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg i chodników powinni dbać o nie w sposób prawidłowy. Do zadań zarządu należy prowadzenie w świetnym stanie technicznym nawierzchni i chodników, zapobieganie niszczeniu dróg, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, a również zrealizowania regularnych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. W czasie zimowym jednakże zapewnienie bezpieczeństwa nie jest możliwe przez cały czas więc także nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze stratą. Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że do powstania odpowiedzialności muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. uszkodzenie felgi w pojeździe albo złamanie kończyny, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść zaniedbanie na skutek którego powstała szkoda, tj. w efekcie zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni czy chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zaniedbaniem, jak uszkodzenie felgi w samochodzie ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być wręczone tylko jeśli powstaną wszelkie trzy równocześnie.

Czym kierować się przy wyborze biura odszkodowań

W konfliktach z towarzystwem ubezpieczeniowym niezmiernie często pokrzywdzony się poddaje ponieważ nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Wielu z nas nie ma stosownej wiedzy z zakresu prawa, by móc osobiście walczyć o odpowiednie odszkodowanie. Dlatego tak znaczące jest znalezienie dobrej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Bowiem na rynku istnieje wiele kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najważniejszy jest profesjonalizm oraz obecność wykwalikowanych pracowników w obszarze prawnym. Wyjątkowo istotne jest aby kancelaria miała sposobność reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie jedynie wysłała do sądu odwołanie. Do jakiejkolwiek kwestii pracownicy kancelarii powinni podchodzić osobno, rzetelnie ustalić prawidłowość dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno funkcjonować rzetelnie, mieć wielkie doświadczenie oraz specjalistyczny zespół pracowników.

Ubezpieczenie od wojny

Ostatnie wydarzenia na scenie światowej, związane z sporami pomiędzy Rosją, a krajami na bliskim wschodzie budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa oraz wskazują na coraz większe prawdopodobieństwo zaostrzeniem konfliktów. Zachodzi pytanie czy można zabezpieczyć się od wojny? Jest ona oznaczana jako zdarzenie przypadkowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, wichura. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak zastrzegają, że mogą zagwarantować ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań wojennych, lecz dopiero w przypadku jeśli sytuacja wystąpi za granicą, a ponadto wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które widziane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach czy innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może wystąpić odmowa odszkodowania. Co w przypadku jeżeli wojska obcego państwa wstąpią do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe solidarnie przyznają, że nie ma możliwości wyliczenia szkód, gdyż wojna jest zbyt przypadkowa, nie da się określić czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Kluczyki w samochodzie a AC

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody bądź motory od zdarzeń przypadkowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zniszczeniem pojazdu, jego kradzieżą albo uszkodzeniem. Według wszystkich warunków ubezpieczenia właściciel pojazdu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Wyjątkowo często zdarza się, że ze względu na zaniechania ze strony posiadacza pojazdu lub kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest spłacane. Znacznie często jest to powiązane nawet z przypadkowym pozostawieniem kluczyków albo dokumentów w samochodzie. Jednak wedle wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku pojazdu, pokrzywdzonemu należy się ubezpieczenie. Często jeśli zadbał on dostatecznie o zabezpieczenie pojazdu jak strzeżony parking albo garaż. Warto wiedzieć że w wypadku gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam spłacenia odszkodowania oc czy ac wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Wystarczy skontaktować się z odpowiednią kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam zlikwidować problem.

Likwidacja szkody – jak wygląda proces

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy oraz uzyskania odszkodowania oc. W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie szczegóły zdarzenia. Jeżeli wyraźnie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są ranni czy zabici wystarczy spisanie stosownego oświadczenia. Jednakże w innym wypadku należy wezwać policję. Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to zrobić bezpośrednio w placówce bądź w za pomocą formularzy elektronicznych. Należałoby pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę pojazdu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi wycenić jakie poniesiono straty. W tym momencie mamy dodatkowo szansę wyboru formy w jakiej chcemy dostać pieniądze. Możemy otrzymać je wg kosztorysu oraz wykonać naprawę we własnym zakresie czy rozliczać się wg faktur za naprawę samochodu. Naprawa we własnym zakresie jest podejściem wiele prostszym ponieważ nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie również otrzymać wcześniej odszkodowanie.

Przed czym chron ubezpieczenie oc

Każdy z nas posiada obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, aczkolwiek nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest obszar ochrony tego ubezpieczenia. Sporo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę oraz stara się żeby nie wyrządzić nikomu krzywdy w obawie o swoje zniżki. Sporo agentów nie prezentuje pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w wypadku gdy jesteśmy sprawcą szkody, lecz także gdy ulegniemy wypadkowi bądź kolizji wywołanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który spowodował szkodę jadąc samochodem, wysiadając z niego albo załadowując go. Co ważne szkoda związana z ruchem samochodu uwzględnia również szkodę powstałą wskutek parkowania bądź postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, jednak też np. złodziej gdy samochód zostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel też odpowiada za zapłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez posiadacza pojazdu.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Wielu z nas nie rozróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a według polskich przepisów są to dwa zdecydowanie różnorodne pojęcia. Zadośćuczynienie jest regulowane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Poszkodowany w wypadku samochodowym może domagać się go w wyniku osłabienia ciała lub rozstroju zdrowia. Według zmian, dzięki którym nastąpiła nowelizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się także rodzina pokrzywdzonego, który zmarł w wyniku wypadku albo rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na rekompensacie pieniężnej albo przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do pokrzywdzonego. Warto odnotować, że odszkodowania po wypadku mogą obejmować szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak również zatracone korzyści, które pokrzywdzony mógłby osiągnąć jeżeli nie fakt, że szkoda została sprawiona. Warto wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeżeli zamierzamy uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Właściwie skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół specjalistów.

Pokrycie kosztów naprawy a odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe mogą być regulowane gotówkowo oraz bezgotówkowo. W żaden sposób forma nie powinna mieć wpływu na wysokość odszkodowania, natomiast towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne tricki, by jak najbardziej ograniczyć odszkodowania powypadkowe i spłacić jak najmniej. Rzeczoznawca przeprowadza kosztorys jednak znacznie często obliczenia są bardzo niskie i nie zgadzamy się z decyzją. Jeżeli nasze odwołania nie przynoszą rezultatu należałoby zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej, gdzie zespół zawodowców zajmie się uzyskaniem wszelakich formalności, sporządzi specjalną wycenę szkody. Według zrealizowanych badań tylko mały procent kierowców naprawia szkody warte ponad 3 tysiące ze swojej kieszeni. Większość napraw w takiej kwocie przeprowadzane jest z OC/AC. Naprawy prywatne, jeżeli są wykonywane, realizowane są przy kwocie poniżej tysiąca złotych. Większość kierowców preferuje taki sposób niż tracenie zniżek z AC.